Monika Kurzynoga

dr Monika Kurzynoga

 

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i absolwentką studiów magisterskich Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz rocznego kurs kwalifikacyjnego z zakresu Terapii Pedagogicznej w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Promyk Słońca”. Posiada bogate doświadczanie pedagogiczne i terapeutyczne, które zdobyła pracując m.in., w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stowarzyszeniach, placówkach oświatowych. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i pedagog szkolny/terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Od wielu lat pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Posiada szerokie kwalifikacje do pracy poradniczej z rodziną i dziećmi. Zdobyła uprawnienia do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i karnych. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (percepcyjne dysharmonie rozwojowe, zaburzenia koncentracji i uwagi, ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, spectrum autyzmu). Jest przygotowana do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla grup dziecięcych (TUS) oraz treningu radzenia sobie ze złością (PEACE ART). Jako wykładowca i trener realizuje projekty edukacyjne, prowadzi szkolenia, warsztaty i Rady Pedagogiczne, w tym treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów.

 

W 2018 r. otrzymała główną nagrodę Rzecznika Praw Dziecka za najlepszą pracę doktorską w kraju, poruszającą zagadnienia dotyczące praw dziecka, a wcześniej w 2009 r. wygrała ogólnopolski konkurs na najciekawszą pracę magisterską w Polsce. Jest członkiem zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Współpracuje z „ Krainą Mowy” w Siechnicach. Badawczo jest zainteresowana obszarem poradnictwa rodzinnego, terapią pedagogicznej, pieczą zastępczą oraz wyzwaniami współczesnej edukacji. Jest mężatką i mamą. Autorka kilku artykułów naukowych.