Artur Kurzynoga

Artur Kurzynoga

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Trener biznesu i Psychologia w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto uczestniczył w warsztatach trenerskich organizowanych przez firmy Moderator z Wrocławia i Personel System z Bydgoszczy. Ukończył kurs „Trener i Coach Biznesu” i uzyskał Certyfikat Europejskiego Trenera Biznesu na poziomie IV EQF. Jest certyfikowanym Trenerem VCC w zakresie Pracownik HR oraz certyfikowanym Trenerem Ei-Polska w metodzie SPOCO Puls®.

 

Swoją karierę zaczynał od sprzedaży na rynku usług finansowych. Od 13 lat zarządza zespołami, a od 10 lat realizuje się w obszarze szkoleń i HR. Uczestniczył w wielu projektach z obszaru zarządzania i HR, m.in. dot. budowania strategii spółki, opracowania procesu wdrażania i adaptacji nowych pracowników, opracowania i wdrożenia sytemu premiowego dla sprzedawców. Zrealizował wiele projektów szkoleniowych, m. in. dla menedżerów na różnych szczeblach zarządzania, handlowców czy pracowników obsługi klienta. Tworzył i zarządzał zespołem trenerów wewnętrznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura HR w dwóch spółkach, gdzie odpowiada całościowo za realizację polityki personalnej i wszystkie kwestie pracownicze. Ponadto współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Metodyki organizacji pracy zespołowej.